Menu Zamknij

Produkty

W ofercie firmy MAK znajdują się m.in.:

 • zasuwy z miękkim klinem z żeliwa sferoidalnego i szarego,
 • zawory antyskażeniowe,
 • nawiertki do wszelkiego rodzaju rur,
 • przepustnice kołnierzowe i międzykołnierzowe,
 • zasuwy nożowe,
 • kompensatory,
 • hydranty podziemne i nadziemne, z pojedynczym i podwójnym zaworem,
 • klapy i zawory zwrotne,
 • osprzęt do zasuw i hydrantów,
 • łączniki rurowe i kołnierzowe,
 • armatura kontrolno-pomiarowa,
 • rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego,
 • kształtki z żeliwa szarego,
 • rury i kształtki z PEHD,
 • uszczelki kołnierzowe z wkładką stalową lub bez,
 • złącza do rur stalowych i PEHD,
 • tabliczki do oznaczenia uzbrojenia podziemnego,
 • kołnierze,
 • płozy ślizgowe i manszety do przepustów,
 • przejścia szczelne,
 • armatura naprawcza (opaski ze stali kwasoodpornej, nasuwki, doszczelniacze
 • złączy kielichowych),
 • wiele innych armatur do eksploatacji i napraw sieci wodociągowych,
 • gazowych i przemysłowych.